Có nên mua nhà có điện thờ? Nhà có điện thờ ảnh hưởng ra sao?