Có nên mua đất sổ xanh không - Đất sổ xanh có được chuyển nhượng không