Dịch Corona ảnh hưởng như thế nào đến thị trường bất động sản?