Nếu Xảy Ra Trường Hợp Mất Sổ Đỏ Thì Cần Phải Xử Lý Như Thế Nào?