• Mặc định (Mới nhất)
 • Mới nhất
 • Giá thấp nhất
 • Giá cao nhất
 • Diện tích lớn nhất
 • Diện tích nhỏ nhất
Tất cả |
Bán Nhà Hẻm Đường Dương Bá Trạc Phường 1 Quận 8
Bán Nhà Hẻm Đường Dương Bá Trạc Phường 1 Quận 8

Bán Nhà Hẻm Đường Hưng Phú Phường 8 Quận 8
Bán Nhà Hẻm Đường Hưng Phú Phường 8 Quận 8

Bán Nhà Hẻm Đường Âu Dương Lân Phường Quận 8
Bán Nhà Hẻm Đường Âu Dương Lân Phường Quận 8

Bán Nhà Hẻm Đường Dương Bá Trạc Phường 3 Quận 8
Bán Nhà Hẻm Đường Dương Bá Trạc Phường 3 Quận 8

Bán Nhà Hẻm Đường Dương Bá Trạc Phường 1 Quận 8
Bán Nhà Hẻm Đường Dương Bá Trạc Phường 1 Quận 8

Bán Nhà Mặt Tiền Đường Tùng Thiện Vương Phường 11 Quận 8
Bán Nhà Mặt Tiền Đường Tùng Thiện Vương Phường 11 Quận 8

Bán Nhà Hẻm Đường Âu Dương Lân Phường 2 Quận 8
Bán Nhà Hẻm Đường Âu Dương Lân Phường 2 Quận 8

Bán Nhà Hẻm Đường Dương Bá Trạc Phường 1 Quận 8
Bán Nhà Hẻm Đường Dương Bá Trạc Phường 1 Quận 8

Bán Nhà Mặt Tiền Đường Bến Bình Đông Phường 13 Quận 8
Bán Nhà Mặt Tiền Đường Bến Bình Đông Phường 13 Quận 8

Bán Nhà Mặt Tiền Đường Hồ Thành Biên Phường 4 Quận 8
Bán Nhà Mặt Tiền Đường Hồ Thành Biên Phường 4 Quận 8

Nhận bản tin từ nhalocphat.vn
Tìm kiếm trong 1000 sản phẩm
Nhập từ khóa
Nhu cầu
Giá (Đơn vị: triệu)
 • Giá
 • Dưới 2 tỷ
 • 2 tỷ - 5 tỷ
 • 5 tỷ - 10 tỷ
 • 10 tỷ - 20 tỷ
 • 20 tỷ - 50 tỷ
 • Trên 50 tỷ
Vị trí
 • Quận/Huyện
 • Quận 4
 • Quận 8
 • Quận 1
 • Phường/Xã
 • Phường 1
 • Phường 2
 • Phường 3
 • Phường 4
 • Phường 5
 • Phường 8
 • Phường 9
 • Phường 10
 • Phường 11
 • Phường 12
 • Phường 13
 • Phường 6
 • Phường 7
 • Phường 14
 • Phường 15
 • Đường