Roadshow Chào Mừng Nhà Lộc Phát Khai Trương Chi Nhánh Tại Quận 1