TP.HCM Chi Gần 14 Tỷ Hỗ Trợ “Xóa” Chợ Cô Giang Sau Hơn 25 Năm Hoạt Động