Với mức lương 10 - 20 triệu một tháng có thể mua nhà thành phố không?